www.gilpa-sk.skwww.tropiclbc.cz

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Vážení zákazníci, pokud nakupujete v našem internetovém obchodě, seznamte se prosím s naším nákupním řádem.

Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Gilpa.cz, následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Gilpa.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo ve skladu Tropic LBC v Liberci.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu Gilpa.cz, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

Platební podmínky

Způsob úhrady

1. Dobírkou – při převzetí zboží (posíláme výhradně službou PPL, a to buď denním, nebo večerním rozvozem).

2. Hotovostní platba – při osobním odběru ve skladu krmiv Tropic LBC.

3. Platba na účet – před dodáním.

Dodací podmínky

1. Zboží lze zaslat na dobírku, popřípadě jej lze osobně vyzvednout ve skladu Tropic LBC. Při osobním vyzvednutí ve skladu VYČKEJTE AŽ BUDETE TELEFONICKY VYZVÁNI.

Poštovné, doběrečné

Poštovné závisí na složení objednávky a je zobrazeno ještě PŘED potvrzením objednávky.

Nejpravděpodobnější možnosti:

1. Zásilku přepraví přepravní služba PPL (klasickým či večerním rozvozem):

• u nákupu od 1200 Kč výše ZDARMA

• u nákupu do 1199 Kč za 120 Kč

2. Zásilku přepraví Česká pošta: ◦u nákupu od 5000 Kč výše ZDARMA

• u nákupu do 4999 Kč za 180 Kč (za každých dalších započatých 27 kg)

3. Zásilku Vám dovezeme po Liberci:

• u nákupu od 1200 Kč výše ZDARMA

• u nákupu do 1199 Kč za 50 Kč

4. Zásilku si vyzvednete osobně - ZDARMA.

5. Na Slovensko posíláme službou PPL dle jejich aktuálního ceníku.

Doběrečné neúčtujeme.

U přepravy službou PPL si můžete vybrat mezi denním rozvozem (8-18 hod.) a večerním rozvozem (18-21 hod.). Večerní rozvoz PPL je poskytován pouze v bývalých krajských a okresních městech, jejichž výčet naleznete u dopravce PPL (soubor v Excelu).

Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele, na adrese: TROPIC LBC s. r. o., Hodkovická 52/7, 460 06 Liberec 6, kam ho zašlete s kopií nákupního dokladu, s popisem závady a Vaším kontaktním telefonním číslem. Je nutné zboží zaslat ve stavu v jakém jste ho koupili.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží přiloží doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Podávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu Gilpa.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vá­zán.

2. Účastníci se dle občanského zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem.